23:17 Thứ 2 - Ngày 27 tháng 9 năm 2021 Sitemap    Liên hệ

Trang chủ » Dịch vụ » Cho thuê xe Hà Nội đi Lào đường bộ


Cho thuê xe Hà Nội đi Lào đường bộ


Cho thuê xe Hà Nội đi Lào đường bộ

CÔNG TY TNHH DU THUYỀN VIỆT NAM chuyên cho thuê xe đi Lào, xe du lịch đi Lào kèm lái xe

Địa điểm xuất phát: Xe đi Lào tại Hà Nội  , Xe đi Lào tại VINH

Điểm đến: Savanakhet, Viêng chăn Lào, LuôngPraBăng –  Xiêng khoảng và đến các nơi theo yêu cầu của Quý Khách.

Đvt: 1000 VNĐ

Hành trình 

Loại xe 

7 chỗ 

16 chỗ 

29 chỗ 

45 chỗ 

Hà Nội – Vinh – Paksan –  Viêng Chăn – Vinh – Hà Nội ( 4 ngày)

14,5 triệu

16,5 triệu

23 triệu

34triệu

Hà Nội – Vinh – Paksan–  Viêng Chăn –  LuôngPraBăng –  Xiêng khoảng – Cánh đồng chum – Cửa Khẩu Nậm Cắn – Vinh - Hà Nội ( 7 ngày)

21 triệu

23 triệu

28 triệu

38,5 triệu

Hà Nội – Vinh – Paksan –  Viêng Chăn –  LuôngPraBăng – Của Khẩu Tây Trang  - Điện Biên -  Hà Nội ( 7 ngày)

21 triệu

24 triệu

29 triệu

38,5 triệu

Hà Nội – Vinh – Xiêng khoảng – Luông pha bang – xiêng khoảng – vinh – Hà Nội ( 5 ngày)

14,5 triệu

17,5 triệu

23 triệu

34triệu

Hà Nội – Cửa khẩu Na Mèo – Sầm Nưa Cánh đồng Chum - Cố đô Luang PraBang - Luang Namtha – Oudomxay về cửa khẩu Tây Trang Điện Biên – Hà Nội ( 6 ngày)

20 triệu

23 triệu

27 triệu

38 triệu

Hà Nội – Cửa khẩu cầu treo  -  Savanakhet  – Siphadon -  Pakse – Cửa khẩu Bờ Y– Hà Nội ( 10 ngày)

24 triệu

32 triệu

38 triệu

48 triệu