23:31 Thứ 2 - Ngày 27 tháng 9 năm 2021 Sitemap    Liên hệ

Trang chủ » xe bus trung quốc » Xe Bus Hà Nội đi Nam Ninh, Quảng Châu, Quế Lâm


Xe Bus Hà Nội đi Nam Ninh, Quảng Châu, Quế Lâm


Xe Bus Hà Nội đi Nam Ninh, Quảng Châu, Quế Lâm

Xe Bus Hà Nội đi Nam Ninh, Quảng Châu, Quế Lâm

 

1/ Giá vé
TUYẾN XE ĐI TRUNG QUỐC
Số Tuyến Giá vé
RMB VNĐ
1 Hà Nội - Hữu Nghị Quan   200.000
2 Hà Nội - Nam Ninh   500.000
3 Hà Nội - Bắc Hải   720.000
4 Hà Nội - Quế Lâm   880.000
5 Hà Nội - Quảng Châu   1.150.000
6 Hà Nội - Thâm Quyến   1.380.000
7 Hà Nội - Ma Cao   1.180.000


2/ Giờ khởi hành và địa chỉ lên xe

 

Giờ khởi hành

 

07:30AM
Hà Nội - Hữu Nghị Quan
Hà nội - Nam Ninh
Hà nội - Quế Lâm
Hà nội – Bắc Hải
Hà Nội - Quảng Châu
Hà Nôị - Ma Cao
Hà Nội - Thẩm Quyến    

 

09:30AM
Hà Nội - Hữu Nghị Quan
Hà nội - Nam Ninh
Hà nội - Quế Lâm
Hà nội – Bắc Hải
Hà Nội - Quảng Châu
Hà Nội - Ma Cao
Hà Nội - Thẩm Quyến

12:30AM
Hà Nội - Hữu Nghị Quan
Hà nội - Quảng Châu
Hà nội – Ma Cao