10:46 Thứ 6 - Ngày 18 tháng 6 năm 2021 Sitemap    Liên hệ

Trang chủ » Điểm đến » Cửa khẩu quốc tế Tây Trang - Điện Biên Phủ


Cửa khẩu quốc tế Tây Trang - Điện Biên Phủ


Cửa khẩu quốc tế Tây Trang - Điện Biên Phủ

CỬA KHẨU QUỐC TẾ TÂY TRANG    Cửa khẩu quốc tế Tây Trang cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ 38km theo Quốc lộ 279...

        Cửa khẩu quốc tế Tây Trang cách trung tâm thành phố Điện Biên Phủ 38km theo Quốc lộ 279, cách trung tâm huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ 35km theo quốc lộ 42 của Lào.
Từ đây đi theo các quốc lộ của Lào sẽ tới các tỉnh của Thái Lan. Ngoài việc tạo cơ hội để nhân dân các dân tộc hai nước phát triển kinh tế - xã hội, cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã và đang góp phần quan trọng trong việc liên kết và phát triển du lịch giữa tỉnh Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào nối với Luông Pra Băng và Viên Chăn, đặc biệt là thu hút khách du lịch.
       Trong thời gian tới lượng khách du lịch từ Việt Nam sang Lào và ngược lại qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang sẽ ngày một đông hơn.